Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator C protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor. Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).

Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: platforme industriale, parcări, piste și platforme aeroportuare, străzi, drumuri și autostrăzi.

ACO Oleopator C

  • Raport de testare disponibil conform SR EN 858-1
  • Testat hidraulic cu până la 50 l/s (debitul nominal maxim declarat)
  • Testat cu până la 300 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim de 50 l/s)
  • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal.
  • Pentru debite mai mari de 50l/s acesați ACO Oleopator G
ACO Oleopator C 3l/s ST 300l - 50l/s ST 5000lpdfdwg
ACO Oleopator C 65 l/s - 100 l/s pdfdwg
Debite mai mari de 50l/s: ACO Oleopator G
ACO Oleopator C bypass 6-60 l/s - 30-300 l/spdfdwg
Debite mai mari de 30-300l/s: ACO Oleopator G
Prețuri de listă ACO Oleopator C 3-50 l/spdf
Prețuri de listă ACO Oleopator C bypass 6-30 l/spdf
Prețuri de listă ACO Oleopator C 65-100 l/spdf
Instrucțiuni de manipulare, depozitare și instalare cuve din betonpdf
Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținere separatoare hidrocarburipdf
Dispozitiv prelevare probe - instructiuni utilizarepdf
Declarație de performanță ACO Oleopator Cpdf
Declarație de performanță ACO Oleopator C bypasspdf
Oleopator C - descriere funcționareYouTube ACO Ro