Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator C protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor.

Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de

testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).

Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: platforme industriale, parcări, piste și platforme aeroportuare, străzi, drumuri și autostrăzi.

ACO Oleopator C

  • Raport de testare disponibil conform SR EN 858-1
  • Testat hidraulic cu până la 100 l/s (debitul nominal maxim declarat)
  • Testat cu până la 600 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim de 100 l/s)
  • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal.
  • Pentru debite mai mari de 100l/s accesați ACO Oleopator G
ACO Oleopator C 3-50 l/spdf
ACO Oleopator C bypass 6/60-30/300 l/spdf
ACO Oleopator C 65-100 l/spdf
ACO Oleopator C 3 l/spdfdwg
ACO Oleopator C 6 l/spdfdwg
ACO Oleopator C 10 l/spdfdwg
ACO Oleopator C 15 l/spdfdwg
ACO Oleopator C 20 l/spdfdwg
ACO Oleopator C 30 l/spdfdwg
ACO Oleopator C 40 l/spdfdwg
ACO Oleopator C 50 l/s pdfdwg
ACO Oleopator C 65 l/s cu trapă de nămolpdfdwg
ACO Oleopator C 80 l/s cu trapă de nămolpdfdwg
ACO Oleopator C 100 l/s cu trapă de nămolpdfdwg
Debite mai mari de 50 l/s: ACO Oleopator G
ACO Oleopator C by-pass 6/60 l/spdfdwg
ACO Oleopator C by-pass 8/80 l/spdfdwg
ACO Oleopator C by-pass 10/100 l/spdfdwg
ACO Oleopator C by-pass 15/150 l/spdfdwg
ACO Oleopator C by-pass 20/200 l/spdfdwg
ACO Oleopator C by-pass 30/300 l/s pdfdwg
Debite mai mari de 30/300 l/s: ACO Oleopator G
ACO Oleopator C 3 l/s cu trapă de nămol integrată de 300 l docxpdf
ACO Oleopator C 3 l/s cu trapă de nămol integrată de 600 ldocxpdf
ACO Oleopator C 6 l/s cu trapă de nămol integrată de 600 ldocxpdf
ACO Oleopator C 6 l/s cu trapă de nămol integrată de 1200 ldocxpdf
ACO Oleopator C 10 l/s cu trapă de nămol integrată de 1000 ldocxpdf
ACO Oleopator C 10 l/s cu trapă de nămol integrată de 2000 ldocxpdf
ACO Oleopator C 15 l/s cu trapă de nămol integrată de 1500 ldocxpdf
ACO Oleopator C 20 l/s cu trapă de nămol integrată de 2000 ldocxpdf
ACO Oleopator C 30 l/s cu trapă de nămol integrată de 3000 ldocxpdf
ACO Oleopator C 40 l/s cu trapă de nămol integrată de 4000 ldocxpdf
ACO Oleopator C 50 l/s cu trapă de nămol integrată de 5000 ldocxpdf
ACO Oleopator C 65 l/s cu trapă de nămol externă docxpdf
ACO Oleopator C 80 l/s cu trapă de nămol externădocxpdf
ACO Oleopator C 100 l/s cu trapă de nămol externădocxpdf

ACO Oleopator C by-pass 6/60 l/s cu trapă de nămol de 1200 ldocxpdf
ACO Oleopator C by-pass 8/80 l/s cu trapă de nămol de 1600 ldocxpdf
ACO Oleopator C by-pass 10/100 l/s cu trapă de nămol de 1000 ldocxpdf
ACO Oleopator C by-pass 10/100 l/s cu trapă de nămol de 2000 ldocxpdf
ACO Oleopator C by-pass 15/150 l/s cu trapă de nămol de 1500 ldocxpdf
ACO Oleopator C by-pass 15/150 l/s cu trapă de nămol de 3000 ldocxpdf
ACO Oleopator C by-pass 20/200 l/s cu trapă de nămol de 4000 ldocxpdf
ACO Oleopator C by-pass 30/300 l/s cu trapă de nămol de 3000 ldocxpdf

Instrucțiuni de manipulare, depozitare și instalare cuve din betonpdf
Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținere separatoare hidrocarburipdf
Dispozitiv prelevare probe - instructiuni utilizarepdf
Declarație de performanță ACO Oleopator Cpdf
Declarație de performanță ACO Oleopator C bypasspdf
Oleopator C - descriere funcționareYouTube ACO Ro