Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator C protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor.

Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de

testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).

Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: platforme industriale, parcări, piste și platforme aeroportuare, străzi, drumuri și autostrăzi.

ACO Oleopator C

  • Raport de testare disponibil conform SR EN 858-1
  • Testat hidraulic cu până la 100 l/s (debitul nominal maxim declarat)
  • Testat cu până la 600 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim de 100 l/s)
  • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal.
  • Pentru debite mai mari de 100l/s accesați ACO Oleopator G

ACO Oleopator C 3-50 l/spdf
ACO Oleopator C bypass 6-30 l/spdf
ACO Oleopator C 65-100 l/spdf

ACO Oleopator C NS 3pdfdwg
ACO Oleopator C NS 6pdfdwg
ACO Oleopator C NS 10pdfdwg
ACO Oleopator C NS 15pdfdwg
ACO Oleopator C NS 20pdfdwg
ACO Oleopator C NS 30pdfdwg
ACO Oleopator C NS 40pdfdwg
ACO Oleopator C NS 50pdfdwg
ACO Oleopator C NS 65 cu trapă de nămolpdfdwg
ACO Oleopator C NS 80 cu trapă de nămolpdfdwg
ACO Oleopator C NS 100 cu trapă de nămolpdfdwg
Debite mai mari de 50l/s: ACO Oleopator G

ACO Oleopator C by-pass NS6/60pdfdwg
ACO Oleopator C by-pass NS8/80pdfdwg
ACO Oleopator C by-pass NS10/100pdfdwg
ACO Oleopator C by-pass NS15/150pdfdwg
ACO Oleopator C by-pass NS20/200pdfdwg
ACO Oleopator C by-pass NS30/300pdfdwg
Debite mai mari de 30/300 l/s: ACO Oleopator G

ACO Oleopator C NS3/300docxpdf
ACO Oleopator C NS3/600 docxpdf
ACO Oleopator C NS6/600docxpdf
ACO Oleopator C NS6/1200docxpdf
ACO Oleopator C NS10/1000docxpdf
ACO Oleopator C NS10/2000docxpdf
ACO Oleopator C NS15/1500docxpdf
ACO Oleopator C NS20/2000docxpdf
ACO Oleopator C NS30/3000docxpdf
ACO Oleopator C NS40/4000 docxpdf
ACO Oleopator C NS50/5000docxpdf
ACO Oleopator C NS65 cu trapă de nămol docxpdf
ACO Oleopator C NS80 cu trapă de nămoldocxpdf
ACO Oleopator C NS100 cu trapă de nămoldocxpdf

ACO Oleopator C by-pass NS6/60/1200docxpdf
ACO Oleopator C by-pass NS8/80/1600docxpdf
ACO Oleopator C by-pass NS10/100/1000docxpdf
ACO Oleopator C by-pass NS10/100/2000docxpdf
ACO Oleopator C by-pass NS15/150/1500docxpdf
ACO Oleopator C by-pass NS15/1500/3000docxpdf
ACO Oleopator C by-pass NS20/2000/4000docxpdf
ACO Oleopator C by-pass NS30/3000/3000docxpdf

Instrucțiuni de manipulare, depozitare și instalare cuve din betonpdf

Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținere separatoare hidrocarburipdf
Dispozitiv prelevare probe - instructiuni utilizarepdf

Declarație de performanță ACO Oleopator Cpdf
Declarație de performanță ACO Oleopator C bypasspdf

Oleopator C - descriere funcționareYouTube ACO Ro
ACO. we care for water