Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Platforme industriale

Platformele industriale aduc întotdeauna provocări multiple sistemului de management al apelor metorice: este necesară o colectare eficientă, o pre-epurare a apelor pluviale și de cele mai multe ori este necesară gestionarea vârfului hidraulic la ploi foarte puternice. Produsele ACO rezolvă toate aceste provocari, de la momentul căderii ploii pe platformă și până la evacuarea apei de pe proprietate.
Această aplicație este întâlnită în următoarele tipuri de proiecte: centre comerciale, unități de producție și centre logistice și aeroporturi.

Trebuie să colectați apele pluviale de pe platforme cu trafic greu, care solicită rigolele și gurile de scurgere cu clase de sarcini D400, E600 sau chiar F900?

Canalizarea pluvială are puține descărcări?

Reglementările privind protecția mediului vă solicită instalarea unui separator de hidrocarburi?

Nu aveți disponibilă infrastructură de canalizare pentru descărcarea apelor pluviale?

Vârful hidraulic acumulat la ploi puternice generează un volum mare de apă?
Rigole special concepute pentru platforme industriale:
Guri de scurgere și capace de canalizare
Separatoare de lichide ușoare
Atenuare vârf hidraulic, infiltrare și descărcare controlatăPentru dimensionarea și selectarea produselor necesarea realizării sistemelor de management al apelor meteorice trebuie luate în considerare următoarele standarde de produs și normative de proiectare:

SR EN 1433: Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii.

SR EN 124: Dispozitive de acoperire şi de inchidere pentru camine de vizitare şi guri de scurgere in zone carosabile şi pietonale.

SR EN 858 1-2: Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi).

NP 133—2013: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților

STAS 9470-73: Ploi maxime. Intensități, durate, frecvențe.

SR 1846-2007: Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice.

STAS 3051-91: Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.

Dimensionare și optimizare

  • Soluții complexe
  • Optimizare costuri
  • Interconectare sisteme
  • Detalii DWG și BIM
  • Detalii tehnice pentru produse și instalare
  • Calcule hidraulice
  • Informații pentru specificare
  • Valoare adaugată pe termen lung