Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator P-X protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor. Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).

Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: parcări, străzi, drumuri și autostrăzi.

ACO Oleopator P-X

  • Raport de testare disponibil conform SR EN 858-1
  • Testat hidraulic cu până la 10 l/s (debitul nominal maxim declarat)
  • Testat cu până la 60 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim de 10 l/s)
  • Pentru debite mai mari accesați ACO Oleopator G
  • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal
  • Fără încastrare în beton la instalare
  • Instalare în pânză de apă freatică până la -0,8m de la CTA
  • Disponibilitate stoc
ACO Oleopator P-Xpdf
ACO Oleopass P-Xpdf

ACO Oleopator P-X NS3/ST381pdfdwg
ACO Oleopator P-X NS3/ST661pdfdwg
ACO Oleopator P-X NS3/ST927pdfdwg
ACO Oleopator P-X NS6/ST702pdfdwg
ACO Oleopator P-X NS6/ST1180pdfdwg
ACO Oleopator P-X NS8/ST780pdfdwg
ACO Oleopator P-X NS10/ST1057pdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator P-Xpdfdwg
Pentru debite mai mari accesați ACO Oleopator G
ACO Oleopass P-X NS3.15/ST381pdfdwg
ACO Oleopass P-X NS3.15/ST661pdfdwg
ACO Oleopass P-X NS3.15/ST927pdfdwg
ACO Oleopass P-X NS6.30/ST702pdfdwg
ACO Oleopass P-X NS6.30/ST1180pdfdwg
ACO Oleopass P-X NS8.50/ST780pdfdwg
ACO Olaopass P-X NS10.50/ST1057pdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopass P-Xpdfdwg
Pentru debite mai mari accesați ACO Oleopator G
ACO Oleopator P-X NS3 l/s ST381 ldocxpdf
ACO Oleopator P-X NS3 l/s ST661 ldocxpdf
ACO Oleopator P-X NS3 l/s ST927 ldocxpdf
ACO Oleopator P-X NS6 l/s ST702 ldocxpdf
ACO Oleopator P-X NS6 l/s ST1180 ldocxpdf
ACO Oleopator P-X NS8 l/s ST780 ldocxpdf
ACO Oleopator P-X NS10 l/s ST1057 ldocxpdf
ACO Oleopass P-X NS3.15 l/s ST381 ldocxpdf
ACO Oleopass P-X NS3.15 l/s ST661 ldocxpdf
ACO Oleopass P-X NS3.15 l/s ST927 ldocxpdf
ACO Oleopass P-X NS6.30 l/s ST702 ldocxpdf
ACO Oleopass P-X NS6.30 l/s ST1180 ldocxpdf
ACO Oleopass P-X NS8.50 l/s ST780 ldocxpdf
ACO Oleopass P-X NS10.50 l/s ST1057 ldocxpdf
Instrucțiuni de manipulare, depozitare și instalarepdf
Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținerepdf
Declarație de performanță ACO Oleopator P-Xpdf
Declarație de performanță ACO Oleopass P-Xpdf