Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator G protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor. Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).

Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: platforme industriale, parcări, piste și platforme aeroportuare, străzi, drumuri și autostrăzi.

ACO Oleopator G

  • Rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1
  • Gamă testată hidraulic până la 100 l/s, dimensionare extrapolată pe baza rapoartelor de testare până la 300 l/s debit nominal
  • Testat cu până la 600 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim testat de 100 l/s).
  • Fără încastrare în beton la instalare.
  • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal.

ACO Oleopator GH: descriere sistempdf
ACO Oleopator GH>100: separatoare pentru debite maripdf

ACO Oleopator G 3-50 l/spdf
ACO Oleopator G-H 40-100 l/spdf
ACO Oleopator G-H 150-300 l/spdf
ACO Oleopator G bypass 6/60-30/300 l/spdf
ACO Oleopator G-H bypass 40/400-100/1000 l/spdf
Trape de nămol ACO Oleopator G-Hpdf

ACO Oleopator G NS 3pdfdwg
ACO Oleopator G NS 6pdfdwg
ACO Oleopator G NS 8pdfdwg
ACO Oleopator G NS 10pdfdwg
ACO Oleopator G NS 15pdfdwg
ACO Oleopator G NS 20pdfdwg
ACO Oleopator G NS 30pdfdwg
ACO Oleopator G NS 40pdfdwg
ACO Oleopator G NS 50pdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg

ACO Oleopator G by-pass 6.60 l.spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 8.80 l.spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 10.100 l.spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 15.150 l.spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 20.200 l.spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 30.300 l.spdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg

ACO Oleopator G-H NS40/4000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS50/5000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS65/6500pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS80/8000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS100/10000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS150/15000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS200/20000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS250/25000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS300/0pdfdwg
Trapă de nămol ACO Oleopator G-H 30000lpdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg

ACO Oleopator G-H bypass NS40/200/4000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS40/400/4000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS50/250/5000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS50/500/5000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS65/325/6500pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS65/650/6500pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS80/400/8000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS80/800/8000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS100/500/10000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS100/1000/10000pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass NS150/1500/15000pdfdwg
ACO Oleopator GH bypass NS200/1500/20000pdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg
Alte debite și rapoarte de by-pass disponibile la cerere la tehnic@aco.ro

ACO Oleopator G & Oleopator by-pass G pdf
ACO Oleopator G-H & Oleopator by-pass G-H pdf
ACO Chingi de ancorarepdf

Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținerepdf

ACO Oleopator G NS3/300docxpdf
ACO Oleopator G NS3/600docxpdf
ACO Oleopator G NS3/900docxpdf
ACO Oleopator G NS6/600docxpdf
ACO Oleopator G NS6/1200docxpdf
ACO Oleopator G NS6/1800docxpdf
ACO Oleopator G NS8/1800docxpdf
ACO Oleopator G NS8/3200docxpdf
ACO Oleopator G NS10/1000docxpdf
ACO Oleopator G NS10/2000docxpdf
ACO Oleopator G NS10/3200docxpdf
ACO Oleopator G NS15/1500docxpdf
ACO Oleopator G NS15/3000docxpdf
ACO Oleopator G NS20/2000docxpdf
ACO Oleopator G NS20/4000docxpdf
ACO Oleopator G NS20/6000docxpdf
ACO Oleopator G NS30/3000docxpdf
ACO Oleopator G NS30/6000docxpdf
ACO Oleopator G NS40/4000docxpdf
ACO Oleopator G NS50/5000docxpdf

ACO Oleopator G NS6/60/600docxpdf
ACO Oleopator G NS6/60/1200docxpdf
ACO Oleopator G NS6/60/1800docxpdf
ACO Oleopator G NS8/80/800docxpdf
ACO Oleopator G NS8/80/1600docxpdf
ACO Oleopator G NS8/80/2400docxpdf
ACO Oleopator G NS10/100/1000docxpdf
ACO Oleopator G NS10/100/2000docxpdf
ACO Oleopator G NS10/100/3000docxpdf
ACO Oleopator G NS15/150/1500docxpdf
ACO Oleopator G NS15/150/3000docxpdf
ACO Oleopator G NS15/150/4500docxpdf
ACO Oleopator G NS20/200/2000docxpdf
ACO Oleopator G NS20/200/4000docxpdf
ACO Oleopator G NS20/200/6000docxpdf
ACO Oleopator G NS30/300/3000docxpdf
ACO Oleopator G NS30/300/6000docxpdf
ACO Oleopator G NS30/300/9000docxpdf

ACO Oleopator G-H NS40/4000docxpdf
ACO Oleopator G-H NS50/5000docxpdf
ACO Oleopator G-H NS65/6500docxpdf
ACO Oleopator G-H NS80/8000docxpdf
ACO Oleopator G-H NS100/10000docxpdf
ACO Oleopator G-H NS150/15000docxpdf
ACO Oleopator G-H NS200/20000docxpdf
ACO Oleopator G-H NS300/0docxpdf
Trapă de nămol 30000ldocxpdf

ACO Oleopator G-H bypass NS40/200/4000docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS40/400/4000docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS50/250/5000docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS50/500/5000docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS65/325/6500docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS65/650/6500docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS80/400/8000docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS80/800/8000docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS100/500/10000docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass NS100/1000/10000docxpdf

Declarație de performanță Oleopator Gpdf
Declarație de performanță Oleopator G-Hpdf
Declarație de performanță Oleopator G by-pass pdf
Declarație de performanță Oleopator G-H by-passpdf

Prezentare separatoare GRP

Instalare separatoare GRP
YouTube ACO Ro

YouTube ACO Ro

ACO. we care for water