Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator G protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor. Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).

Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: platforme industriale, parcări, piste și platforme aeroportuare, străzi, drumuri și autostrăzi.

ACO Oleopator G

  • Rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1
  • Gamă testată hidraulic până la 100 l/s, dimensionare extrapolată pe baza rapoartelor de testare până la 300 l/s debit nominal
  • Testat cu până la 600 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim testat de 100 l/s).
  • Fără încastrare în beton la instalare.
  • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal.
ACO Oleopator GH: descriere sistempdf
ACO Oleopator GH>100: separatoare pentru debite maripdf
ACO Oleopator G 3-50 l/spdf
ACO Oleopator G-H 40-100 l/spdf
ACO Oleopator G-H 150-300 l/spdf
ACO Oleopator G bypass 6/60-30/300 l/spdf
ACO Oleopator G-H bypass 40/400-100/1000 l/spdf
Trape de nămol ACO Oleopator G-Hpdf
ACO Oleopator G 3 l/spdfdwg
ACO Oleopator G 6 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G 8 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G 10 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G 15 l/spdfdwg
ACO Oleopator G 20 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G 30 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G 40 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G 50 l/spdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 6/60 l/spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 8/80 l/spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 10/100 l/spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 15/150 l/spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 20/200 l/spdfdwg
ACO Oleopator G by-pass 30/300 l/spdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg
ACO Oleopator G-H 40 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H 50 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G-H 65 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H 80 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H 100 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H 150 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H 200 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G-H 250 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H 300 l/spdfdwg
Trapă de nămol ACO Oleopator G-H 30000lpdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 40/200 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 40/400 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 50/250 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 50/500 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 65/325 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 65/650 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 80/400 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 80/800 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 100/500 l/s pdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 100/1000 l/spdfdwg
ACO Oleopator G-H bypass 150/1500 l/spdfdwg
ACO Oleopator GH bypass 200/1500 l/spdfdwg
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-Hpdfdwg
Alte debite și rapoarte de by-pass disponibile la cerere la tehnic@aco.ro
ACO Oleopator G & Oleopator by-pass G pdf
ACO Oleopator G-H & Oleopator by-pass G-H pdf
ACO Chingi de ancorarepdf
Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținerepdf

ACO Oleopator G 3l/s cu trapă de nămol 300 ldocxpdf
ACO Oleopator G 3l/s cu trapă de nămol 600 ldocxpdf
ACO Oleopator G 3 l/s cu trapă de nămol 900 ldocxpdf
ACO Oleopator G 6l/s cu trapă de nămol 600 ldocxpdf
ACO Oleopator G 6 l/s cu trapă de nămol 1200 ldocxpdf
ACO Oleopator G 6 l/s cu trapă de nămol 1800 ldocxpdf
ACO Oleopator G 8 l/s cu trapă de nămol 1800 l docxpdf
ACO Oleopator G 8 l/s cu trapă de nămol 3200 ldocxpdf
ACO Oleopator G 10 l/s cu trapă de nămol 1000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 10 l/s cu trapă de nămol 2000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 10 l/s cu trapă de nămol 3200 ldocxpdf
ACO Oleopator G 15 l/s cu trapă de nămol 1500 ldocxpdf
ACO Oleopator G 15 l/s cu trapă de nămol 3000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 20 l/s cu trapă de nămol 2000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 20 l/s cu trapă de nămol 4000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 20 l/s cu trapă de nămol 6000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 30 l/s cu trapă de nămol 3000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 30 l/s cu trapă de nămol 6000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 40 l/s cu trapă de nămol 4000 l docxpdf
ACO Oleopator G 50 l/s cu trapă de nămol 5000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 6/60 l/s cu trapă de nămol 600 ldocxpdf
ACO Oleopator G 6/60 l/s cu trapă de nămol 1200 ldocxpdf
ACO Oleopator G 6/60 l/s cu trapă de nămol 1800 ldocxpdf
ACO Oleopator G 8/80 l/s cu trapă de nămol 800 ldocxpdf
ACO Oleopator G 8/80 l/s cu trapă de nămol 1600 ldocxpdf
ACO Oleopator G 8/80 l/s cu trapă de nămol 2400 ldocxpdf
ACO Oleopator G 10/100 l/s cu trapă de nămol 1000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 10/100 l/s cu trapă de nămol 2000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 10/100 l/s cu trapă de nămol 3000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 15/150 l/s cu trapă de nămol 1500 ldocxpdf
ACO Oleopator G 15/150 l/s cu trapă de nămol 3000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 15/150 l/s cu trapă de nămol 4500 ldocxpdf
ACO Oleopator G 20/200 l/s cu trapă de nămol 2000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 20/200 l/s cu trapă de nămol 4000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 20/200 l/s cu trapă de nămol 6000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 30/300 l/s cu trapă de nămol 3000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 30/300 l/s cu trapă de nămol 6000 ldocxpdf
ACO Oleopator G 30/300 l/s cu trapă de nămol 9000 ldocxpdf
ACO Oleopator G-H 40 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H 50 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H 65 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H 80 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H 100 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H 150 l/sdocxpdf
ACO Oleopator G-H 200 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H 250 l/sdocxpdf
ACO Oleopator G-H 300 l/sdocxpdf
Trapă de nămol 30000ldocxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 40/200 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 40/400 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 50/250 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 50/500 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 65/325 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 65/650 l/sdocxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 80/400 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 80/800 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 100/500 l/s docxpdf
ACO Oleopator G-H bypass 100/1000 l/s docxpdf
Declarație de performanță Oleopator Gpdf
Declarație de performanță Oleopator G-Hpdf
Declarație de performanță Oleopator G by-pass pdf
Declarație de performanță Oleopator G-H by-passpdf
Prezentare separatoare GRP

Instalare separatoare GRP
YouTube ACO Ro

YouTube ACO Ro