Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatoare de hidrocarburi

Separatoare de hidrocarburi ACO din beton, plastic sau GRP, testate. Etanșeitatea, stabilitatea statică, capacitatea hidraulică și eficiența instalației de separare sunt periodic testate în condiții reale de debit nominal și cu cantități impresionante de ulei de către institute independente.


 • Separatoare de lichide ușoare testate conform SR EN 858-1
 • Testate cu până la 600 litri de ulei (rapoarte de testare disponibile)
 • Cuvă din plastic armat cu fibră de sticlă
 • Instalare fără încastrare în beton
 • Elemente telescopice pentru aducerea la cotă
 • Inslație de bypass 1:10 sau 1:5
ACO Oleopator G

 • Separatoare de hidrocarburi testate conform SR EN 858-1
 • Testate cu până la 600 litri de ulei (rapoarte de testare disponibile)
 • Cuvă din beton
 • Racorduri prevăzute cu garnituri
 • Instalație de bypass 1:10 sau 1:5
ACO Oleopator C

 • Separatoare de lichide ușoare testate conform SR EN 858-1
 • Testat cu până la 60 litri de ulei în efluent (rapoarte de testare disponibile)
 • Cuvă din polietilenă
 • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal
 • Fără încastrare în beton la instalare
 • Instalare în pânză de apă freatică până la -0,8m de la CTA
 • Disponibilitate stoc
ACO Oleopator P-X

 • Design compact, pentru instalare autoportantă
 • Raport de testare disponibil conform SR EN 858-1
 • Debit nominal SN 3 și SN 6 l/s
 • Trapă de nămol inclusă
 • Variantă echipată cu pompe disponibilă la cerere
ACO Oleopator P-A

INFORMARE

privind punerea pe piața din România a separatoarelor de lichide uşoare.

Stimați parteneri,

ACO va depune toate eforturile şi va aloca ȋn permanență resurse pentru promovarea unor produse şi soluții conforme. Acest lucru implică din partea noastră interacțiuni pro-active cu toate părțile implicate ȋn proiectele de construcții, şi anume: proiectanți, arhitecți, investitori, antreprenori, sub-contractori, distribuitori.

Considerăm că este datoria noastră şi a tuturor părților implicate să facem cunoscute informațiile necesare pentru a elimina riscurile asociate achiziționării şi utilizării unor produse neconforme.

Specific, ȋn domeniul separatoarelor de lichide uşoare, ACO vă aduce la cunoştință că evitarea cu consecvență a prezentării rapoartelor de testare emise de o terță parte independentă sau prezentarea unor rapoarte neconforme cu standardul de produs SR EN 858-1 poate fi considerată o ȋncercare clară de a pune pe piață produse care nu respectă standardele ȋn vigoare.

Este total incorect ca un producător să nu prezinte clientului raportul de testare emis de o terță parte independentă pentru instalația de separare pe care o produce, sau să prezinte un raport de testare ȋn care nu este menționat debitul nominal al separatorului şi cantitatea de ulei introdusă ȋn separator pentru testarea eficienței separării.

ACO va solicita ȋn permanență investitorilor, proiectanților şi constructorilor să fie tratată corect ȋn raport cu competitorii noştri care trebuie să prezinte rapoarte de testare conforme pentru a echivala ofertele diverşilor producători.

Suntem convinşi că şi compania pe care o reprezentați ni se va alătura fără ezitare ȋn acest demers, pentru a contribui la creşterea gradului de conformitate al construcțiilor, la limitarea poluării pȃnzei freatice şi la promovarea unui mediu de afaceri corect, ȋn care competitorii sunt comparați plecȃnd de la o bază legală comună. În acest sens, vă recomandăm să solicitați ȋncă din faza de ofertare rapoarte de testare emise de o terță parte independentă şi acreditată, ȋn care să fie menționat atȃt debitul nominal al separatorului cȃt şi cantitatea de ulei introdusă ȋn separator pentru testarea eficienței separării.