Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Stații de carburanți

Stațiile de carburanți sunt aplicații speciale atunci cănd căutăm soluții pentru managementul apelor meteorice. Poluarea cu substanțe petroliere este la un niel ridicat, traficul auto este variat și intens. Este foarte importantă respectarea normativele de protecția a mediului, prin urmare ACO propune soluții specializate care să asigure atât protecția solului și pânzei de apă freatică cât și siguranța și confortul clienților stației de carburanți, prin colectarea completă a apelor poluate de pe platforme, tratarea acestora în separatoare de hidrocarburi, și eliminarea grăsimilor din apele menajere deversate de restaurant.

Accesați următoarele aplicații pentru a descoperi produsele ACO potrivite: