Bine ați venit pe site-ul nostru. Vizita dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și de aceea dorim să îmbunătățim platforma și după cerințele dumneavoastră.

Regăsiți mai jos politica noastră privind securitatea datelor cu caracter personal. Pentru politica privind cookie-urile, acceptul sau retragerea, vedeți direct punctul 10 al politicii.

Politica privind securitatea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare a documentului/ Data intrării în vigoare: 03.04.2019/ Vers. 1

1. Introducere

ACO srl, persoană juridică romană cu sediul în Str. Strada 2, nr 14, 077010 Afumați, Jud. Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J23/1951/2002, RO11525316, denumită în continuare Operator, în conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) ne asumăm angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a neconforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile privind protecția acestora.

Aceasta politică este adoptată de conducerea ACO srl în relațiile cu toate parțile interesate externe pentru furnizarea produselor și serviciilor.

ACO srl aloca resurse pentru asigurarea confidentialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Această politică vă oferă elemente despre ce fel de date personale sunt prelucrate, despre modul în care sunt utilizate datele personale și către cine sunt distribuite datele personale, în ce scop etc. Vom revizui periodic principiile referitoare la securitatea datelor cu caracter personal, prezentate în continuare, aceste principii contin angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor personale.
Securitatea datelor dvs. personale este un factor important pentru ACO srl de care ținem seama în cadrul relatiilor cu imputerniciții, terții, operatorii asociați și toate părțile interesate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această politică de securitate a ACO srl explică modul în care gestionăm datele personale din momentul în care le deținem. Sunt aplicabile și alte politici specifice sistemului de management al securității datelor cu caracter personal necesare furnizării produselor și serviciilor ACO srl în condiții de securitate.

2. Ce date cu caracter personal prelucrează ACO srl în scopul funizării produselor si serviciilor

Pentru noi, "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"). Pentru furnizarea produselor și serviciilor, ACO SRL obține următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume, email personal, telefon personal pentru comunicare cu persoana vizată;

 • Nume, date carte identifitate necesare întocmirii documentelor de livrare și contabile;

Aceste date sunt furnizate de dvs.

3. Cum prelucrăm datele

Prelucrăm doar datele necesare pentru a furniza produsele și serviciile, pentru a comunica și răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Nu colectăm date personale cu caracter special.

Nu colectăm date personale ale minorilor.

Stocarea adresei IP

Stocăm adresa IP furnizată de browserul dvs. web strict pentru o perioadă de șapte zile, în scopul detectării, limitării și eliminării atacurilor pe site-urile noastre. După această perioadă, ștergem sau anonimizăm adresa IP. Temeiul juridic este Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Date de utilizare

Când vizitați paginile noastre web, așa-numitele date de utilizare în scopuri statistice sunt temporar stocate pe serverul nostru web ca protocol pentru a îmbunătăți calitatea paginilor noastre web. Această înregistrare colectează următoarele date:

 • pagina de la care a fost solicitat dosarul

 • numele dosarului

 • data și ora interogării

 • cantitatea de date transferate

 • starea de acces (fișierul de transfer, fișierul nu a fost găsit)

 • descrierea tipului de browser web folosit

Adresa IP a calculatorului utilizatorului este scurtată astfel încât o referință personală să nu fie posibilă.Datele menționate mai sus sunt stocate numai anonim.

4. Temeiul legitim al prelucrării datelor cu caracter personal

Ne întemeiem prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legitime conf. art. 6 / Reg. UE 679/ 2016, art. 6, pct. 1 , (b), (c), (f):

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de incheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi servește operatorului;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmarite de operator - prelucrăm date cu caracter personal ale reprezentanților clienților nostri pentru a putea furniza in condiții corespunzătoare produsele și serviciile.

5. În ce scop procesăm datele personale

ACO SRL, pentru funizarea produselor și serviciilor procesează date cu caracter personal pentru: comunicarea și tratarea solicitărilor venite de la persoanale vizate, pentru operațiuni contabile conform legislației aplicabile.

6. Către cine și când poate transfera ACO srl date cu caracter personal

 • atunci când cerințele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformăm cerințelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorități sau in cazul unui proces. Vă vom informa atunci cand ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin lege. Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu buna credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga datele cu caracter personal ale dvs.
 • atunci când credem că este necesar pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs., ale altor parteneri, ale ACO SRL.

 • pentru interese legitime de business putem transmite anumite date personale către companii din grupul nostru, dacă este absolut necesar;
 • companiilor care ne oferă suport în desfășurarea activității noastre (furnizori servicii pentru infrastructura IT, sisteme de comunicații, plăti online, servicii financiare, audit de sistem de management, audit financiar etc), dacă este absolut necesar;
 • dacă statutul ACO SRL, structura noastră organizațională se modifică (dacă inițiem un proces de restructurare, dacă suntem achiziționați sau dacă intrăm în insolvență sau declarăm faliment), putem transmite datele dvs. unei societăți succesoare sau afiliate sau altor parteneri conform cerințelor de reglementare aplicabile.
 • putem să comunicăm date cu caracter personal unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestăm. Acești terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale ACO srl în ceea ce privește protectia datelor cu caracter personal.
 • împuteriniciții și terții au, la rândul lor, obligații similare cu ale ACO srl în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

7. Transferarea datelor cu caracter personal în afara Spatiului Economic European (SEE)

Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau în afara SEE in situația în care unii dintre partenerii ACO SRL au sediul sau își desfășoară activitatea în afara SEE.

Efectuăm transferuri de date în afara SEE numai dacă sunt oferite suficiente garanții privind securitatea datelor. În situația în care în urma analizării riscurilor considerăm că prelucrarea este afectată de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind găsirea unei soluții.

Transferăm date cu caracter personal către o țară sau o organizație internațională numai dacă persoana împuternicită de ACO a oferit garanții adecvate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

8. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal necesare prestării serviciilor conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile.

Vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerintelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

ACO srl va stabili dacă are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător și rezonabil în acest sens.

Nu păstram datele dvs. personale mai mult decat este necesar, astfel că le păstram numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp. Odată ce perioada de prelucrare indicataămai sus expiră, iar ACO SRL nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

9. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate în posesia ACO SRL;

- de a va retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

 • dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la baza consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita ACO SRL să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
 • dreptul de a solicita ACO SRL să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/ dreptul de a fi uitat;
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru orice informare privind sistemul de management al securității datelor cu caracter personal, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată si semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Str. Strada 2, nr 14, 077010 Afumati, Jud. Ilfov, Romania email: aco@aco.ro, telefon 0372 782 727 pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat, aveți posibilitatea de a utiliza și opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislatia privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

10. Utilizarea cookie-urilor

Utilizăm cookie-urile în anumite zone ale site-ului nostru. Acestea sunt pachete mici de informații care sunt stocate pe unitatea hard disk a computerului dvs. și care sunt transmise la solicitarea unui site web prin intermediul browserul-ui dvs. Nu folosim cookie-uri pentru a colecta informații personale. Utilizam cookie-uri de sesiune și cookie-uri permanente pentru a va îmbunătăti experiența de navigare online.

Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat in memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Cookie-ul nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului, nu conține programe software sau viruși, fiind complet „pasiv”.

Dacă doriți să fiți informat cu privire la utilizarea cookie-urilor de către browserul dvs. sau doriți să excludeți transmiterea acestora, trebuie să activați setările corespunzătoare ale browserului.

Deci, folosirea cookie-urilor devine transparentă pentru dvs. De asemenea, puteți să ștergeți cookie-urile oricând folosind setarea corespunzătoare a browserului și să împiedicați setarea cookie-urilor noi. Este posibil ca paginile noastre web să nu fie afișate în mod optim și unele funcții să nu mai fie disponibile din punct de vedere tehnic.

Google Analytics

Pentru a dezvolta site-ul aco.ro în funcție de ce doresc clienții nostri, creăm profile de utilizator pseudonime cu ajutorul Google Analytics. Google Analytics utilizează module cookie care pot fi stocate pe dispozitivul dvs. și citite de noi. În acest fel, putem să recunoaștem și să numărăm vizitatorii recurenți. Prelucrarea datelor se efectuează pe baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR sau § 15 Abs. 3 TMG cu scopul de a afla cât de frecvent a fost accesat site-ul nostru de către diferiți utilizatori.

Informațiile generate de modulul cookie pentru adresa noastră web sunt, de obicei, transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Cu toate acestea, pe măsură ce am activat anonimizarea IP pe acest site web, adresa dvs. IP va fi mai înainte trunchiată în cadrul Google în Uniunea Europeană. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă la un server Google din SUA (conform articolului 45 paragraful 1 GDPR prin participarea Google la Privacy Shield, este acordat un nivel adecvat de protecție a datelor) și abia apoi scurtat. Avem, de asemenea, un contract de procesare a contractelor cu Google Inc. (SUA) în temeiul art. 28 GDPR. Google utilizează toate informațiile, colectate conform cerințelor noastre strict pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului. Puteți oricând să schimbați opțiunea dumneavoastră. Utilizați una dintre următoarele opțiuni:

 1. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, subliniem că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web.

 2. Puteți, de asemenea, să împiedicați colectarea de către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google, utilizând linkul următor https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Descărcați și instalați pluginul browserului disponibil.

11. Ce măsuri de securitate utilizează ACO srl pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate care vă afectează, va vom informa, și vom iniția măsuri de corecție adecvate.

ACO srl a implementat procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor noștri sau alte altor persoane care le furnizează companiei. Cerințele de securitate ACO srl sunt solicitate tuturor împuterniciților și furnizorilor noștri. Scopul nostru este de a asigura confidentilitatea, integritatea și disponibilitatate datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul ACO srl.

12. Ce se întâmplă în cazul în care modificăm prezenta politică privind protecția datelor personale?

S-ar putea să fie nevoie să modificăm această politică. Actualizările vor fi publicate pe site-ul www.aco.ro sau pot fi consultate la sediul firmei. Dacă modificarile sunt substanțiale, vom anunța actualizarea prin canalele noastre de comunicare obișnuite pentru astfel de anunțuri.

Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea și data de intrare în vigoare în partea inferioară a documentului referitor la politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

Cum puteți contacta ACO srl

Dacă doriți să corectați datele dvs. personale, să modificați modul în care colaborăm și prelucrăm aceste date sau dacă doriți să adresați întrebări despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrării datelor personale ale dvs., vă rugăm să ne contactați la datele de contact de mai jos:

ACO srl

Adresa: Str. Strada 2, nr 14, 077010 Afumati, Jud. Ilfov, România

Email:aco@aco.ro

Telefon: 0372.782.727

Fax: 021.351.30.55

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

INTERMANAGEMENT CONSULTING S.R.L.

Adresa: Bucuresti, Sector 1, str. Iani Buzoiani nr. 3, Bl. 16, Sc. A, Ap. 9

E-mail: info@intermanagement.eu

Telefon: 0311.02.24.08/ 0314. 20.53.48/ 0727 867 246