Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Parcări exterioare

Parcările deschise sunt expuse în totalitate codițiilor meteorologice. În plus, acestea pot fi utilizate de vehicule cu clase de sarcini mari, iar în zonele publice trebuie avută în vedere protecția la vandalism. ACO oferă suport și soluții pentru gestionarea apelor pluviale, de la colectarea lor de pe suprafața parcărilor, pre-epurarea apei poluate prin separarea hidrocarburilor, atenuarea vârfului hidraulic și descărcarea în siguranță a apelor curate în canalizare sau în sol.

Aplicație întâlnită în următoarele tipuri de proiecte: unități de producție și centre logistice, centre comerciale, dezvoltări rezidențiale, hoteluri, infrastructura urbană, infrastructură rutieră, aeroporturi, facilități sportive.

Trebuie să colectați apele pluviale de pe parcări exterioare, care solicită rigolele și gurile de scurgere cu clase de sarcini B125, C250 sau chiar D400?

Canalizarea pluvială are puține descărcări?

Reglementările privind protecția mediului vă solicită instalarea unui separator de hidrocarburi?

Nu aveți disponibilă infrastructură de canalizare pentru descărcarea apelor pluviale?

Vârful hidraulic acumulat la ploi puternice generează un volum mare de apă?

Rigole special concepute pentru parcări exterioare:Guri de scurgere și capace de canalizare
Separatoare de lichide ușoare

Atenuare vârf hidraulic, infiltrare și descărcare controlatăPentru dimensionarea și selectarea produselor necesarea realizării sistemelor de management al apelor meteorice trebuie luate în considerare următoarele standarde de produs și normative de proiectare:

SR EN 1433: Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii.

SR EN 124: Dispozitive de acoperire şi de inchidere pentru camine de vizitare şi guri de scurgere in zone carosabile şi pietonale.

SR EN 858 1-2: Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi).

NP 133—2013: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților

STAS 9470-73: Ploi maxime. Intensități, durate, frecvențe.

SR 1846-2007: Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice.

STAS 3051-91: Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.

Dimensionare și optimizare

  • Soluții complexe
  • Optimizare costuri
  • Interconectare sisteme
  • Detalii DWG și BIM
  • Detalii tehnice pentru produse și instalare
  • Calcule hidraulice
  • Informații pentru specificare
  • Valoare adaugată pe termen lung