Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Managementul apelor meteorice

Managementul apelor meteorice pentru platformele industriale și comerciale.

Schimbările climatice globale generează din ce în ce mai frecvent fenomene meteorologice extreme, manifestate prin perioade de secetă prelungite urmate de averse de ploi foarte puternice. Aceste fenomene extreme, combinate cu creșterea rapidă a gradului de urbanizare solicită în mod dramatic sistemele de canalizare din punct de vedere hidraulic în majoritatea dezvoltărilor urbane. Apare astfel nevoia de a proiecta și de a gândi pe baza unor principii de sustenabilitate modul în care apele meteorice sunt gestionate în cadrul proiectelor de construcții industriale și comerciale. Aplicarea acestor principii, sintetizate în conceptul de management al apelor meteorice - colectare, tratare, atenuare, descărcare - reduce riscul de inundații și de poluare. Astfel sunt ținute sub control elementele care pot afecta siguranța și sănătatea oamenilor și integritatea bunurilor acestora.

Care este contribuția ACO?

ACO oferă soluții pentru managementul apelor meteorice care susțin peste generații fluxul natural al apei. Cum? Printr-un control eficient al colectării, tratării, retenției și în final eliberării acesteia într-un mod cât mai prietenos cu mediul înconjurător. Sistemele inovatoare dezvoltate de ACO susțin proiectele de construcții atât cu abordări pragmatice privind modurile practice de punere în operă, de optimizare a costurilor și de întreținere eficientă. ACO contribuie și cu o viziune pentru protejarea mediului și a nevoii de apă curată a generațiilor viitoare.


Sunteți implicat în proiectarea unui obiectiv comercial, industrial, rezidențial sau de infrastructură? Indiferent de mărimea proiectului, vă rugăm să contactațidepartamentul tehniccare vă oferă informații detaliate despre soluțiile ACO disponibile, calcule hidraulice și dimensionări, instrucțiuni și detalii de instalare, precum și desene DWG.