ACO Romania

Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator G protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor. Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).

Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: platforme industriale, parcări, piste și platforme aeroportuare, străzi, drumuri și autostrăzi.

ACO Oleopator G

  • Raport de testare disponibil conform SR EN 858-1
  • Testat hidraulic cu până la 100 l/s (debitul nominal maxim declarat)
  • Testat cu până la 600 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim de 100 l/s).
  • Fără încastrare în beton la instalare.
  • Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal.
ACO Oleopator GH: descriere sistempdf
ACO Oleopator GH 65-100 l/spdfdwg
Prețuri de listă și detalii tehnice ACO Oleopator G 65-100 l/spdf
Declarație de performanțăpdf
Prezentare  separatoare GRP

Instalare separatoare GRP
YouTube ACO Ro

YouTube ACO Ro