Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Parcări interioare

Parcările interioare, presupun instalarea unor sisteme de colectare a apelor pluviale în zone dificile, cu limitări privind înălțimea de montaj. Rampele de acces în subteran sunt zone care trebuie protejate de apele pluviale cu produsele potrivite, care îndeplinesc cerințele specifice ale acestor aplicații. Parcările supraetajate sunt printre cele mai complexe aplicații privind colectarea apelor pluviale sau accidentale. Pe lângă limitările de înălțime de montaj, de cele mai multe ori este necesară străpungerea în siguranță a unei hidroizolații din planșeu. ACO are o gamă completă de rigole și guri de scurgere care răspund tuturor acestor cerințe speciale.

Aplicație întâlnită în următoarele tipuri de proiecte: centre comerciale, clădiri de birouri, dezvoltări rezidențiale, hoteluri, infrastructura urbană, aeroporturi, facilități sportive.

Trebuie să colectați apele pluviale sau accidentale de pe parcări supraetajate, cu limitări privind înălțimea de montaj?

Finisarea suprafețelor cu vopsea epoxidică presupune o conectare corectă cu sistemul de colectare a apelor?

Reglementările privind protecția mediului vă solicită instalarea unui separator de hidrocarburi autoportant, într-un spațiu limitat, cu posibilitatea de a pompa apa la nivelul canalizării pluviale?

Rigole și guri de scurgere special concepute pentru parcări supraetajate:

Separatoare de lichide ușoare


Pentru dimensionarea și selectarea produselor necesarea realizării sistemelor de management al apelor meteorice trebuie luate în considerare următoarele standarde de produs și normative de proiectare:

SR EN 1433: Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii.

SR EN 124: Dispozitive de acoperire şi de inchidere pentru camine de vizitare şi guri de scurgere in zone carosabile şi pietonale.

SR EN 858 1-2: Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi).

NP 133—2013: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților

STAS 9470-73: Ploi maxime. Intensități, durate, frecvențe.

SR 1846-2007: Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice.

STAS 3051-91: Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.

Dimensionare și optimizare

  • Soluții complexe
  • Optimizare costuri
  • Interconectare sisteme
  • Detalii DWG și BIM
  • Detalii tehnice pentru produse și instalare
  • Calcule hidraulice
  • Informații pentru specificare
  • Valoare adaugată pe termen lung