Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Arene atletism

Arenele destinate competițiilor de atletism necesită o serie de produse speciale, care trebuie să se integreze în suprafețele destinate atletismului, dar să respecte și cerințele generate de suprafețele de joc înierbate. Gama de produse ACO Sport este destinată acestui tip de aplicație, deținând certificarea IAAF.

Aplicație întâlnită în următoarele tipuri de proiecte: facilități sportive.

ACO Sport

  • Rigole din beton cu polimeri pentru piste de atletism
  • Elementele de rigolă și grătarele sunt curbate pentru a urma forma ovală a pistei de atletism
  • Sistem de borduri din beton cu plimeri cu muchie cauciucată pentru groapa cu nisip
  • Colectoare de nisip din beton cu polimeri, cu gratar din cauciuc, pentru protecția perimetrală a gropii cu nisip