ACO Romania

Limitatoare debit

Respectarea restricțiilor de descărcare în rețeaua publică de canalizare

În foarte multe aplicații, companiile locale de gestionare a rețelelor de apă și canalizare impun limite stricte privind volumul de ape pluviale care poate fi deversat de către utilizatori. Aceste limitări devin o reală problemă deoarece ele pot fi respectate doar prin micșorarea diametrelor conductelor de evacuare sau prin instalarea unei stații de pompare dimensionată să deverseze doar debitul impus de autorități. Ambele soluții au neajunsuri majore, deoarece un diametru redus de conductă are tendința de a se colmata mai ușor, iar o stație de pompare este greu de întreținut și de asigurat funcționarea ei corectă în condiții de ploi puternice.

Soluția ideală este utilizarea unor conducte cu diametre mari, prin care să se evacueze debite mici de ape pluviale. Se obține astfel încadrarea în limitările impuse de operatorii rețelei de canalizare și întreținerea ușoară a conductelor cu diametre mari care au risc scăzut de colmatare. Aceste avantaje sunt îndeplinite cu succes de ACO Q-Brake Vortex.

 

ACO Q-Brake Vortex

  • Limitează debitul la valoarea dorită.
  • Descarcă debite mici în conducte cu diametru mare.
  • Soluții adaptate fiecărei aplicații.
  • Fără piese în mișcare.
  • Fără alimentare electrică.
  • Dispozitiv de siguranță pentru descărcare de urgență.